พระราชบัญญัติข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 25…

07-06-2017 Hits:88 ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม IT ADMIN - avatar IT ADMIN

พระราชบัญญัติข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 จังหวัดสงขลา ขอเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540          

Read more

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ขาย…

25-01-2017 Hits:322 ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง IT ADMIN - avatar IT ADMIN

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประจำสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 จังหวัดสงขลาและสาขายะลา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประจำสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 จังหวัดสงขลาและสาขายะลา

Read more

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสนับ…

16-09-2016 Hits:297 ข่าวผลการจัดซื้อจัดจ้าง IT ADMIN - avatar IT ADMIN

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 จังหวัดสงขลา

ประกาศ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 จังหวัดสงขลา เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานฯ ดังนี้ 1. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 2. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ของสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 จังหวัดสงขลา 3. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 จังหวัดสงขลา สาขายะลา   (รายละเอียดดังไฟล์แนบมาด้วยแล้ว)  รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2559 ของสบส.12 สงขลา   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง...

Read more

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

joomla fanbox module joomla