ประกาศ สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 จังหวัดสงขลา

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาบริการพนักงานบริการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560

 

(รายละเอียดดังไฟล์แนบมา)

 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาบริการพนักงานบริการทั่วไป