วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

25 เมษายน 2560 นายจรัส รัชกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่

เข้าร่วมงานรัฐพิธีวางพวงมาลาดอกไม้ เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมใช้บางยาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

ดูรูปภาพเพิ่มเติม