การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในสุขศาลาพระราชทานฯ

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 จังหวัดสงขลา จัดอบรมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
ในหลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในสุขศาลาพระราชทานฯ"
ณ สุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 4 แห่ง ได้แก่
วันที่ 13- 14 กรกฏาคม 2560
- สุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านไบก์ (น้ำมันไพร)
- สุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านละโอ (น้ำมันนวดสมุนไพร)
วันที่ 14 กรกฏาคม 2560
- สุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านไอร์บือแต (สเปรย์กันยุง)
วันที่ 18 กรกฏาคม 2560
- สุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านลีนานนท์ (แชมพูกำจัดเหา)

ดูรูปภาพเพิ่มเติม