ติดต่อเรา


สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 จังหวัดสงขลา

เลขที่ 171 หมู่ 4  ตำบลเขารูปช้าง ถนนสงขลา-จะนะ   อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา 90000

โทร : 074336087    โทรสาร : 074336088 

E-mail  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    Facebook : www.facebook.com/sbs12sk

 

 

ติดต่อภายใน